Regulamin

Regulamin sklepu

Na stronie internetowej aleBAJKI.pl funkcjonuje sklep internetowy Tomasza Piątkowskiego Wydawnictwo Kokoszka, prowadzący sprzedaż online produktów oraz ich wysyłkę/dostawę. Opłaty za zamówienie można dokonać przelewem internetowym obsługiwanym przez Przelewy24 lub przelewem bezpośrednio na konto obsługiwanym przez BlueMedia S.A.

 

A. INFORMACJE WSTĘPNE

1. Sklep internetowy www.aleBAJKI.pl ( zwany dalej "Sklepem") jest prowadzony przez:

Tomasza Piątkowskiego Wydawnictwo Kokoszka
ul. Kurkowa 3, Borówiec
62-023 Gądki
posiadający nr NIP: 5541845065 oraz nr statystyczny REGON: 301452663
konto w ING Bank Śląski nr: 48 1050 1520 1000 0097 0701 0444

dalej nazywanej "Sprzedającym".

2. Kupującym może być osoba fizyczna - pełnoletnia , osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana "Klientem".

3. Każdy odwiedzający Sklep zobowiązany jest do przestrzegania tego Regulaminu.

4. Zabronione jest korzystanie ze Sklepu i poszczególnych jego elementów które jest niezgodne z prawem. Dotyczy to szczególnie zakazu kopiowania, modyfikowania, zwielokrotniania, rozpowszechniania w jakiejkolwiek postaci treści umieszczonych w Sklepie.

5. Ceny artykułów wyrażone są w polskiej walucie i są̨ cenami brutto. Ceny towarów nie zawierają̨ kosztu dostawy. Sposób i formy dostawy wybiera Kupujący w procesie finalizowania zakupów w koszyku.

 

B. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY MIĘDZY SPRZEDAJĄCYM A KLIENTEM

1. Z chwilą złożenia Zamówienia przez Klienta w Sklepie następuje zawarcie Umowy Sprzedaży.

2. Klient wyraża zgodę, by od momentu zawarcia Umowy Sprzedaży Klient otrzymywać od Sprzedającego wiadomości na wskazany przez siebie adres e-mail, zawierających informacje o stanie realizacji złożonego zamówienia.

C. OPŁACANIE ZAMÓWIENIA

1. Rozpoczęcie realizacji Zamówienia następuje w ciągu 1 dnia roboczego od momentu zaksięgowania wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.

2. Jeżeli niemożliwe jest dokonanie przedpłaty za złożone zamówienie poprzez płatności24, albo szybkim przelewem BlueMedia S.A. Klient może zapłacić za złożone zamówienie przelewem bankowym na konto Sprzedającego:
Tomasz Piątkowski Wydawnictwo Kokoszka
ul. Kurkowa 3, Borówiec
62-023 Gądki

konto ING Bank Śląski nr: 48 1050 1520 1000 0097 0701 0444

podając w tytule przelewu numer zamówienia.

3. Klient zobowiązuje się do opłacenia złożonego w Sklepie zamówienia w czasie trzech dni roboczych od momentu jego złożenia. Jeśli po upływie tego czasu zamówienie nie zostanie uregulowane wpłatą przez Klienta, Sprzedający ma prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, natomiast zamówienie będzie anulowane, a Klient zostanie poinformowany mailem.

4. W sklepie aleBAJKI.pl są obsługiwane karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic.

D. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Czas jaki jest potrzebny do realizacji zamówienia podany jest na stronie danego produktu. Czasu dostawy nie wlicza się do czasu realizacji zamówienia.

2. Zakupiony towar razem z fakturą jest wysyłany na podany przez Klienta w formularzu dostawy adres.

3. Jeżeli Klient wybierze jako formę dostawy Odbiór Osobisty, dostawa zamówionego towaru następuje poprzez jego osobiste odebranie przez Klienta. Kiedy zamówienie jest skompletowane Sprzedający wysyła na podany przez Klienta adres wiadomość mailową.

4. Operatorem płatności jest BlueMedia S.A. albo Przelewy24

 

E. REKLAMACJE, ZWROTY

REKLAMACJE

1. W przypadku jeżeli zamówione produkty posiadają wady i niezgodności z Umową Sprzedaży, Klient ma prawo do reklamacji towaru przez odesłanie towaru. Do odsyłanego towaru dołącza formularz reklamacji ( do pobrania tutaj ). Przesyłkę z dopiskiem: "Reklamacja" wysyła na adres Sprzedającego:
Tomasz Piątkowski Wydawnictwo Kokoszka
ul. Kurkowa 3, Borówiec
62-023 Gądki

Reklamację można złożyć także drogą elektroniczną na adres: studio@piatkowscy.eu Należy wówczas przesłać informacje o zaistniałych wadach i dołączyć zdjęcia dokumentujące owe wady.

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat.

2. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Sprzedający naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany towar na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci pieniądze za reklamowany produkt w ciągu czternastu dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

3. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji, Sprzedający zobowiązuje się na odesłanie Klientowi reklamowanego towaru wraz z pisemną informacją o podjętej decyzji.

ZWROTY

1. Klient, który zakupił w Sklepie produkty może odstąpić od Umowy Sprzedaży tych artykułów bez podania przyczyny w ciągu czternastu dni kalendarzowych od dnia otrzymania zamówienia.

2. Od Umowy Sprzedaży można odstąpić poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w terminie czternastu dni od dnia otrzymania zamówienia. Wówczas Klient zobowiązany jest do zwrotu towarów wraz z oświadczeniem o odstąpieniu i dowodem zakupu na adres Sprzedającego:
Tomasz Piątkowski Wydawnictwo Kokoszka
ul. Kurkowa 3, Borówiec
62-023 Gądki

z dopiskiem "Zwrot".

3. Zwracany produkt nie może nosić śladów używania, towar dostarczony w oryginalnym, niepogniecionym i niepozaginanym opakowaniu w stanie niezmienionym. W przypadku niespełnienia tego warunku, produkt nie zostanie przyjęty. W takim przypadku Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu towaru.

4. Koszt dostawy produktu do Sprzedającego w wyniku odstąpienia od Umowy Sprzedaży ponosi Klient.

5. Sklep zobowiązuje się do zwrócenia wartości zwróconego towaru i kosztów ich wysyłki do Klienta (czyli wartości sklepowej zakupionych produktów i kosztów dostawy do Klienta) w terminie czternastu dni od otrzymania przesyłki zwrotnej od Klienta.

6. W przypadku zwrotu towaru opłaconego z szybkiego przelewu i/lub karty płatniczej zwrot zostanie zwrócony na rachunek bankowy podpięty pod w/w metodę płatności. Sprzedawca dokona zwrotu przy użyciu takich samych metod płatności jakich użył Kupujący.

 

F. INFORMACJE KOŃCOWE

1. Przedstawiona przez Sprzedającego oferta nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jest tylko zaproszeniem do zawarcia umowy (zgodnie z art. 71 k.c.).

2. Twoje dane osobowe są przez nas zbierane i przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), zwanego powszechnie: RODO. W zakresie nieuregulowanym przez RODO przetwarzanie danych osobowych jest regulowane przez Ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. Każdy Klient podający Sprzedającemu podczas składaniu zamówienia swoje dane osobowe wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego ażeby można było zrealizować złożone zamówienie. Klient ma prawo do wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

3. Postanowienia regulaminu nie mają na celu naruszenia praw Klienta. Wszystkie kwestie sporne i sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem reguluje Kodeks Cywilny.

4. Regulamin jest dostępny w trakcie realizacji zamówienia jak również w czasie posprzedażowym. Klient zobowiązuje się przestrzegać Regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia.

Wszelkie pytania prosimy kierować pod adresem: sklep@alebajki.pl

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl